Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΔΑ

 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 
ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
 
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΔΑ ΤΩΝ ΗΠΑ
 
02-21-1997